Syenit

Egenskaper Huvudmineral: Kalifältspat, plagioklas, biotit, hornblände. Innehåller mindre än 5 % kvarts, dvs. minimalt eller ingen kvarts alls. Färg: Ljus,…

Read more

Peridotit

Egenskaper Huvudmineral: Olivin, pyroxen och hornblände. Färg: Svart eller grönsvart. Kornstorlek: Medel- till grovkornig. Textur/struktur: Jämnkornig, massiv. Användning: Som bastusten.…

Read more

Pegmatit

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, glimmer. Påminner ofta om en mycket grov granit. Färg: Ljus, rödaktig, gulaktig. Kornstorlek: Grovkornig. Textur/struktur: Massiv.…

Read more

Obsidian

Egenskaper Huvudmineral: Bergarten bildas av kvartsrika lavor och kallas också ”vulkaniskt glas”. Färg: Mörk, svart, ibland svartgrön. Kornstorlek: Afanitisk (glasig,…

Read more

Mandelsten

Egenskaper Huvudmineral: Värdstenens sammansättning varierar, mandlarna består vanligtvis av kalcit eller kvarts. Färg: Mörk med ljusa mandlar. Kornstorlek: Varierar Textur/struktur:…

Read more

Granit

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas och glimmermineral (vanligtvis biotit). Färg: De olika färgnyanserna beror på kalifältspaternas varierande färg, i Finland…

Read more

Gabbro

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Gabbro (djupbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och diabas (gångbergart). Färg: Svart, mörkgrå. Kornstorlek:…

Read more

Diorit

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, biotit. Färg: Grå, mörk. Mörkare än granit. Skiljs från syenit genom att det i diorit förekommer…

Read more

Diabas

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Diabas (gångbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och gabbro (djupbergart). Färg: Svart, mörkgrå, grå,…

Read more