Sandsten

Egenskaper Allmän beskrivning: Mekanisk (klastisk) sedimentbergart. Består av hopcementerade sandkorn. Huvudmineral: Sammansättningen varierar beroende på mineralinnehållet hos den ursprungliga sanden.…

Read more

Täljsten

Egenskaper Huvudmineral: Talk, magnesit (karbonat), klorit. Färg: Grå, blåskiftande grå, grönskiftande grå. Kornstorlek: Finkornig. Textur/struktur: Massiv, kan vara något skiffrig.…

Read more

Svartskiffer

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, biotit, grafit, sulfidmineral. Färg: Mörk. Kornstorlek: Finkornig. Textur/struktur: Skiffrig. Typ: Låg till intermediär metamorfosgrad. Har bildats av…

Read more

Marmor

Egenskaper Huvudmineral: Kalcit och dolomit. Färg: Vit, grå, röd-, gul eller grönaktig. Kornstorlek: Fin- till grovkornig. Textur/struktur: Jämnkornig, ibland sockrigt…

Read more