Skip to content

Migmatit

Egenskaper

Migmatit är en heterogen blandbergart där en yngre anatektisk granitisk smälta eller lösning tränger in i (impregnerar) den äldre bergarten med små gångar, tunna veckade lager och noduler. Smältan eller lösningen uppkommer genom delvis uppsmältning under metamorfos antingen från samma bergart eller från en annan närliggande bergart. De inbördes förhållandena hos migmatiters sammansättning och struktur varierar kraftigt.

Huvudmineral: Blandning bestående av två eller flera bergarter, ofta gnejs och granit. Vanliga mineral i dessa är kvarts, kalifältspat, plagioklas samt mafiska mineral som biotit och hornblände och porfyroblaster som granat.

Färg: Gråaktig, rödaktig, kan vara mörk eller ljus. Ofta olika stråk och ”pölar” bestående av olika färg och mineral.

Kornstorlek: Medel- till grovkornig.

Textur/struktur: Uppvisar ofta bandning.

Typ: Bildas under höga temperaturer i bergarter som innehåller vatten. Om uppsmältningsprocessen fortsätter kommer smältan (neosomen) så småningom att bli den dominerande parten och bergarten blir mobil och förvandlas till en plutonisk magmatisk anatektisk granit.

Användning: Byggnadssten, omtyckt för sina kraftiga och tydliga mönster.

Bildexempel

Migmatit, en blandbergart.
Närbild av en migmatit.
Ett slipat och format stycke migmatit.
Back To Top