Skip to content

Marmor

Egenskaper

Huvudmineral: Kalcit och dolomit.

Färg: Vit, grå, röd-, gul eller grönaktig.

Kornstorlek: Fin- till grovkornig.

Textur/struktur: Jämnkornig, ibland sockrigt utseende. Massiv, ibland bandad (primär struktur), sällad skiffrig.

Typ: Både som regionalmetamorf och kontaktmetamorf bergart. Låg till hög metamorfosgrad. Omkristalliserad kalksten eller dolomit. Relativt mjuk, kan lätt repas med kniv.

Användning: Byggnadssten, prydnadssten, råmaterial till skulpturer, råmaterial till cement.

Bildexempel

Grönvit marmor.
Grönvit marmor.
Grå marmor.
Grå marmor.
Vit marmor.
Marmor innehåller karbonat, CO32-, och reagerar med utspädd saltsyra. Det börjar bubbla när koldioxid bildas.
Back To Top