Skip to content

GTK: Geologiska undersökningar producerar ny information om grundvattnet i Finland

Test av provtagningsmetoder i Jänneniemi grundvattenområde i Kuopio. Bild: Geologiska forskningscentralen GTK.

Geologiska forskningscentralen GTK utför grundvattenundersökningar på flera platser i Finland under sommaren 2023. Med data från undersökningarna utreds bland annat frågor som gäller vattenförvaltningen och klimatförändringens effekter på grundvattenområden.

Terrängundersökningarna sommaren 2023 anknyter till GTK:s projekt Hydrogeologi och global förändring (HYGLO). I projektet identifieras effekterna av klimatförändringen på grundvattenförhållanden och skapas metoder för hållbar vattenhantering. Hittills har projektet utvecklat och testat bland annat olika metoder för att studera interaktion mellan ytvatten och grundvatten.

Terrängundersökningarna börjar i maj och pågår till slutet av oktober. Under sommaren görs undersökningar på de flesta forskningsobjekten inom HYGLO-projektet. Undersökningar utförs i Kuopio på Jänneniemi grundvattenområde, i Kaavi på Paljakankangas, i Outokumpu i Turula-området, i Kuusamo på Oulanka forskningsområde, i Kangasala i Riku, i Ingå i Kopparnäs, i Hangö på Sandö-Grönviks grundvattenområde samt på Kurikka djupgrundvattenområde.

Undersökningarna under sommaren hänför sig till metodutveckling för utredning av den geologiska strukturen i en grundvattenförekomst och en flödesmodell för grundvatten. Dessutom testas metoder och verktyg för övervakning som lämpar sig för studier av interaktion mellan ytvatten och grundvatten, till exempel genom mätning av temperaturskillnaderna mellan mark och grundvatten i terrängen.

På flera forskningsområden utförs också jordborrningar och gravitationsmätningar, observationsrör för grundvatten installeras och grundvattenprov tas. HYGLO-projektets mål är att testa funktionen hos automatiska vattenkvalitetssensorer (loggers) monterade i grundvattenrör.

GTK strävar efter att möta klimatförändringarnas effekter genom att erbjuda övergripande och hållbara vattenhanteringslösningar för att säkerställa rent och tillräckligt dricksvatten.

Installation av en sensor som mäter grundvattnets nivå och kvalitet i Riku grundvattenområde i Kangasala. Bild: Geologiska forskningscentralen GTK.

Mer information: GTK

Back To Top