Skip to content

GTK: Geologiset tutkimukset tuottavat uutta tietoa Suomen pohjavesistä

Vesinäytteenottomenetelmien testausta Jänneniemen pohjavesialueella Kuopiossa. Kuva: Geologian tutkimuskeskus GTK.

GTK:n tiedote

Geologian tutkimuskeskus GTK suorittaa pohjavesitutkimuksia useilla kohteilla eri puolilla Suomea kesän 2023 aikana. Tutkimustiedolla selvitetään muun muassa vesienhallinnan kysymyksiä ja muuttuvan ilmaston vaikutuksia pohjavesialueisiin.

Kesän 2023 maastotutkimukset liittyvät GTK:n Hydrogeologia ja globaalimuutos (HYGLO) -projektiin. Projektissa tunnistetaan muuttuvan ilmaston vaikutuksia pohjavesiolosuhteisiin ja tuotetaan menetelmiä kestävään vesienhallintaan. Tähän mennessä projektissa on kehitetty ja testattu muun muassa erilaisia pintavesi-pohjavesi vuorovaikutuksen tutkimusmenetelmiä.

Maastotutkimukset alkavat toukokuussa ja kestävät lokakuun loppuun saakka. Kesän aikana tehdään tutkimuksia useimmilla HYGLO-projektin tutkimuskohteilla. Tutkimuksia suoritetaan Kuopiossa Jänneniemen pohjavesialueella, Kaavilla Paljakankankaalla, Outokummussa Turulan alueella, Kuusamossa Oulangan tutkimusalueella, Kangasalan Rikussa, Inkoon Kopparnäsissä, Hangossa Sandö-Grönvikin pohjavesialueella sekä Kurikan syväpohjavesialueen kohteilla.

Kesällä tehtävät tutkimukset liittyvät pohjavesimuodostuman geologisen rakenneselvityksen menetelmäkehitykseen ja pohjavesien virtausmallinnukseen. Lisäksi testataan pintavesi-pohjavesi vuorovaikutuksen tutkimukseen soveltuvia monitorointimenetelmiä ja -työkaluja esimerkiksi mittaamalla maastossa maaperän ja pohjaveden lämpötilaeroja.

Useilla tutkimusalueilla tehdään myös maaperäkairauksia ja painovoimamittauksia sekä asennetaan pohjaveden havaintoputkia ja otetaan pohjavesinäytteitä. HYGLO-projektin kohteilla testataan pohjaveden havaintoputkiin asennettujen automaattisten vedenlaatuantureiden (loggerit) toimintaa.

GTK pyrkii vastaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin tarjoamalla kokonaisvaltaisia ja kestävän kehityksen mukaisia vesienhallinnan ratkaisuja puhtaan ja riittävän juomaveden turvaamiseksi.

Pohjavedenpintaa ja -laatua mittaavan anturin asennus pohjaveden havaintoputkeen Kangasalan Rikun pohjavesialueella. Kuva: Geologian tutkimuskeskus GTK.

Lisätietoja: GTK

Back To Top