Skip to content

Geologinen yhteisö

Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK) Toimii Suomen linkkinä kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön. Vuonna 1968 perustettu SKGK pyrkii edistämään geologian opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) Työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka tutkii kallio- ja maaperää. GTK:lla on Suomessa kuusi toimipistettä eri puolilla maata: Otaniemessä Espoossa, Kuopiossa, Kokkolassa, Rovaniemellä, Lopella ja Outokummussa. GTK perustettiin vuonna 1886, jolloin nimenä oli Geologinen Komissioni.

  • GTK:n Kivinäyte -sivusto
  • GTK:n Hakku-palvelun avulla voit hakea ja ottaa käyttöön erilaisia geologisia tietotuotteita. Löydät palvelusta Suomen geologiaan kytkeytyvän paikkatiedon, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen.

Geologia suomalaisissa yliopistoissa. Suomessa geologiaa voi lukea neljässä yliopistossa:

Geologian opiskelijoiden ainejärjestöjä

  • Vasara ry Helsingin yliopiston geologian opiskelijoiden vuonna 1937 perustama ainejärjestö.
  • Pulterit ry Vuonna 1960 perustettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö.
  • Nikoli ry Oulun yliopiston geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Geologian alan ydistyksiä ja seuroja

  • Suomen Geologinen Seura SGS Vuonna 1886 perustettu SGS on maamme suurin ja vanhin geologian alan yhdistys. Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin.
  • Vuorimiesyhdistys ry Vuonna 1943 perustettu Vuorimiesyhdistys edistää kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla toimivien jäsenten ammatillista tietotaitoa ja verkostoitumista erilaisten koulutus- ja seminaaritapahtumien avulla.
  • Suomen Maaperätieteiden Seura ry Edistää maaperätieteitä ja niiden soveltamista Suomessa.

Kiviharrastus

Geologian alaan liittyviä säätiöitä

Back To Top