Skip to content

Suomen Stratigrafian Komitea (SSK)

Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK) asettama asiantuntijakomitea Suomen Stratigrafian Komitea (SSK) on perustettu vuonna 2006. SSK:n tehtävänä on edistää hyvien stratigrafisten nimeämis- ja luokittelukäytäntöjen sekä täsmällisen geologisen terminologian toteutumista suomalaisessa geologisessa tutkimuksessa.

SSK koordinoi stratigrafiaan ja nimeämiskäytäntöihin liittyvää toimintaa Suomessa, ja pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen ja geologisen terminologian käytäntöihin. Se toimii kansallisten stratigrafisten luetteloiden (tietokannan) tieteellisenä ylläpitäjänä ja antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen geologisille yksiköille Suomen alueella. SSK voi antaa suosituksia ja hyväksyä kansallisia käsikirjoja ja normeja tavoitteensa edistämiseksi sekä järjestää tarpeen mukaan kokouksia stratigrafiasta ja siihen liittyvistä teemoista. SSK osallistuu ja seuraa kansainvälisten stratigrafisten komissioiden (esim. IUGS ja INQUA) toimintaa ja tiedottaa kansainvälisistä käytännöistä ja suosituksista Suomessa. Komitean alaisena työsenteee käytännön toiminnassa sekä Prekambrin että Kvartäärin erilliset työryhmät.

SSK:n jäsenten tulee edustaa geologian ja stratigrafian asiantuntemusta. Jäsenet valitaan niin, että alan keskeisten tutkimusorganisaatioiden edustus toteutuu.

Jäsenet 2023:
Kari Strand (Oulun yliopisto), (pj.)
Anu Kaakinen (Helsingin yliopisto)
Antti Ojala (Turun yliopisto)
Raimo Lahtinen (Geologian tutkimuskeskus)
Jarmo Kohonen (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Köykkä (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Pekka Lunkka (Oulun yliopisto)
Markku Väisänen (Turun yliopisto)
Jaakko Auri (Geologian tutkimuskeskus), (siht.)

Ajankohtaista

  • Suomen stratigrafisen oppaan uudistustyö, liittyen prekambristen geologisten yksiköiden nimeämiseen, on käynnistynyt
  • Päivitetty kronostratigrafinen taulu (2022/10) ja sen uusi interaktiivinen versio ja applikaatio ovat esillä nyt IUGS:n alaisen ICS:n kotisivuilla (pdf)

Toimintakertomuksia

Yhteystiedot

sihteeri Jaakko Auri jaakko.auri(at)gtk.fi, jolta voi kysellä esimerkiksi kokousten pöytäkirjoja.

Dokumentteja

Back To Top