Skip to content

Geologiska samfund

Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK) fungerar som Finlands länk till internationellt geologiskt samarbete. Grundat år 1968, strävar SKGK efter att främja undervisning, forskning och samhällspåverkan inom geologi.

Geologiska forskningscentralen (GTK) är en myndighet under arbets- och näringsministeriet, som forskar om berggrund och mark. GTK har sex avdelningar i Finland på olika platser i landet: i Otaniemi i Esbo, Kuopio, Karleby, Rovaniemi, Loppi och Outokumpu. GTK grundades år 1886 under namnet Geologiska kommissionen.

  • GTK:s Kivinäyte-webbplats
  • Med GTK:s Hakku-tjänst kan du söka och använda olika geologiska data. Du hittar information om Finland kopplad till geologi, dokument och metadata från 1800-talet till nutid.

Geologi vid finländska universitet. I Finland kan man läsa geologi vid fyra universitet:

Föreningar för geologistudenter

  • Vasara ry, grundad 1937 av geologistudenter vid Helsingfors universitet.
  • Pulterit rf, en gemensam förening för geologistudenter vid Åbo universitet och Åbo Akademi, grundad 1960.
  • Nikoli ry, förening för geovetenskapsstudenter vid Uleåborgs universitet.

Geologiska föreningar och sällskap

  • Geologiska Sällskapet i Finland (SGS): Grundad år 1886 är SGS vårt lands största och äldsta förening inom geologiskt område. Föreningens syfte är att främja geologisk och mineralogisk forskning i vårt land samt att öka intresset för dessa vetenskaper.
  • Bergmannaföreningen rf: Grundad år 1943, främjar Bergmannaföreningen professionell kompetens och nätverkande för medlemmar verksamma inom gruv-, berednings-, metallurgi- och materialtekniska industrier samt relaterade områden genom olika utbildnings- och seminarieevenemang.
  • Finska Sällskapet för Markvetenskap rf: Främjar markvetenskap och dess tillämpning i Finland.

Hobbyföreningar

Stiftelser relaterade till geologi

Back To Top