Skip to content

Åbo Akademi -forskare studerar klimatförändringar i utsatta arktiska hav

Grönland i sikte! Isberg och Grönlands östkust söder om Scoresby Sound. Foto: Janni Heikkinen

Åbo Akademi

Forskare från Åbo Akademi deltar som bäst i en tre veckor lång internationell forskningskryssning i grönländska vatten för att studera förändringar i den arktiska marina miljön.

Det tyska forskningsfartyget RV Maria S Merian avgick från Reykjavik den 7 augusti och styr mot Grönlands östkust. Under resan tar forskarna prover och gör experiment både i djuphavet och i olika fjordar från Scoresby Sound till Dove Bugt. Expeditionen återvänder till Reykjavik den 29 augusti 2022.

Ombord är drygt 20 forskare från flera länder och flera vetenskapliga discipliner. Teamet från Åbo Akademi består av Anna Törnroos-Remes, biträdande professor inom forskningsprofilen Havet, Janni Heikkinen, forskningsassistent och Phoebe Armitage, doktorand i miljö- och marinbiologi.

Från havsytan till havsbotten

– Vi kommer förhoppningsvis kunna studera det marina ekosystemet från havsytan till havsbotten i fjordarna, men även länken mellan fjordarna och kontinentalsockeln, alltså det område som sträcker sig från land mot kontinentalbranten, berättar Anna Törnroos-Remes.

Unikt med det här projektet och den här resan är att forskarna arbetar så brett med provtagning, säger Törnroos-Remes. Åbo Akademi ansvarar för provtagningen av bottendjuren på havsbottnen medan andra studerar såväl tungmetaller, näringsämnen och organiskt material i vattenmassan som de mikrobiella- , växt-och djurplanktonsamhällena.

– Våra kollegor från Århus universitet kan även med de flera meter långa sedimentprover som tas från havsbottnen säga vad som skett för 100, 1000 och 10 000-tals år sedan i ekosystemet.

Konsekvenser för klimat och ekonomi

Norra Ishavet och dess angränsande hav förändras för närvarande snabbt till följd av bland annat temperaturökning, förlust av havsis och glaciärer, föroreningar och andra stressfaktorer som befaras leda till oåterkalleliga förändringar i ekosystemet.

Det vetenskapliga samfundet saknar tillräcklig information om mekanismerna bakom och konsekvenserna av de här förändringarna. Det internationella Horisontfinansierade forskningsprojektet ECOTIP strävar efter att fylla dessa kunskapsluckor.

– Inom ECOTIP är vi specifikt intresserade av att studera potentiella biologiska så kallade tipping points eller tröskeleffekter. De uppstår när ett ekosystem passerar en viss punkt i en annars linjär förändringsprocess som plötsligt blir dramatisk och leder till oåterkalleliga och oförutsägbara effekter, så kallade kaskadförändringar och regimskiften, säger Törnroos-Remes.

För Arktis är det troligt att flera tröskelförändringar som bäst sker vilket kan få allvarliga konsekvenser både för miljön och för klimatet men också för ekonomin och mänskliga samhällen.

– Ett viktigt mål inom projektet är därför också att nå ut med ny kunskap till såväl lokalsamhällen som nationella och internationella beslutsfattare, säger Anna Törnroos-Remes.

Totalt 15 institutioner från Canada, Europa och Japan samarbetar inom ECOTIP. Det omfattande forskningsprojektet finansieras av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Läs mer om ECOTIP.

Åbo Akademi har en lång tradition av Östersjöforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet. Läs mera om forskningsprofilen Havet: www.abo.fi/havet

Mera information: Åbo Akademi

Back To Top