Skip to content

Kvartsit

Egenskaper

Huvudmineral: Kvarts. Om bergarten består av kvarts + sericit (ett glimmermineral) kallas den sericitkvartsit. Består den av kvarts + kalifältspat är den en arkoskvartsit.

Färg: Ljus, grå, röd-, grön- eller gulskiftande.

Kornstorlek: Finkornig till medelkornig, normalt kan man inte urskilja de små kvartskornen men ibland har kvartsiten ett sockrigt utseende.

Textur/struktur: Jämnkornig. Svagt utvecklad skiffrighet till tydligt utvecklad skiffrighet. Primära sedimentsturkturer kan vara bevarade (lagring, graderad skiktning, strömskiktning). Hårdare än marmor.

Typ: Regionalmetamorf bergart, låg till hög metamorfosgrad.

Användning: Beklädnadssten.

Övrigt: Den gröna varianten av kvartsit kallas ibland för aventurin. Aventurin är alltså inte ett mineral utan en variant av bergarten kvartsit.

Bildexempel

Kvartsit med välutvecklad skiffrighet.
Skiffrig kvartsit från sidan.
Kvartsit som bildats av grovkornig kvartssand.
Grovkornig kvartsit, närbild.
Mörk kvartsit, typisk fettglas vilket indikerar kvarts..
Kvartsit som bildats av grovkornig kvartssand.
Närbild av grovkornig kvartsit.
Kvartsit med sericitglimmer.
Färsk brottyta av en kvartsit, närbild.
Färsk brottyta av en kvartsit, närbild.
Kvartsit där skiffrigheten är mycket svagt utvecklad.
Sericitglimmer på ytan av en kvartsit.
Sericitglimmer på ytan av en kvartsit.
Fuchsit (grönt glimmermineral) på ytan av en kvartsit.
Skiffrig kvartsit.
Kvartsit med böljeslagsmärken.
Kvartsit med böljeslagsmärken.
Kvartsit med böljeslagsmärken.
Kvartsit kan genom sin fettglans lätt identifieras på brottytans utseende.
Närbild av en skiffrig kvartsit.
Back To Top