Skip to content

Grönsten (grönskiffer)

Egenskaper

Huvudmineral: Klorit, amfibol, epidot.

Färg: Mörk, grönaktig.

Kornstorlek: Finkornig, jämnkornig.

Textur/struktur: Massiv eller med en mycket svag skiffrighet eller bandning.  

Typ: Regionalmetamorf bergart. Lågmetamorf produkt av en mafisk magmabergart eller en mafisk tuff.

Bildexempel

Grönsten är som namnet antyder grönaktig.
När grönstensytan vittrar antar den en ljusgrön nyans.
Närbild av ytan hos en vittrad grönsten.
Närbild av en färsk brottyta hos grönsten.
Back To Top