Skip to content

Sandsten

Egenskaper

Allmän beskrivning: Mekanisk (klastisk) sedimentbergart. Består av hopcementerade sandkorn.

Huvudmineral: Sammansättningen varierar beroende på mineralinnehållet hos den ursprungliga sanden. Kvartssand med mer än 95 % kvarts bildar arenit (kvartssandsten), om sanden innehåller 10–25 % fältspat bildas en subarkos (fältspatsandsten). En arkos innehåller mer än 25 % fältspat, och en gråvacka består av kvarts, fältspat, bergartsfragment samt mer än 15 % lerigt material.

Färg: Varierar beroende på sammansättningen av den ursprungliga sanden. Arenit: Vit till grå, gul, röd, brun. Arkos: Röd, ljusröd eller grå. Gråvacka: Grå till svart, ibland grönaktig.

Kornstorlek: 0,2 – 2 mm.

Textur/struktur: Kan ha böljeslagsmärken, vilket är små parallella ryggar som bildas när vatten eller luft strömmar över ett okonsoliderat sediment. Kornen kan vara kantiga eller rundade, sorterade eller osorterade, och bergarten kan uppvisa lagring, strömskiktning eller graderad skiktning. Mellan sandkornen finns ett bindemedel eller kitt som vanligtvis består av kisel, kalcit och järnoxider (arenit), kalcit och järnoxider (arkos) eller lera och klorit (gråvacka).

Bildexempel

Sandsten är en sedimentär bergart som bildats av sand.
En kvartsrik sandsten, närbild av ytan.
Man kan ofta se bandning hos sandsten.
En sandsten med bandning.
Back To Top