Skip to content

Lersten (Lerskiffer)

Egenskaper

Allmän beskrivning: Mekanisk (klastisk) sedimentbergart. Består av små nedvittrade fragment av tidigare bergarter. Lermineral bildas genom kemisk vittring, hydrolys, av silikatmineral i kontakt med vatten. Transporterats av vatten, vindar eller glaciärer och blivit avlagrade och hopsedimenterade.

Huvudmineral: Alltför finkornig för att mineralen ska kunna urskiljas t.o.m. i mikroskop. Består av en blandning av olika lermineral (t.ex. illit, kaolin, montmorillonit mm.) tillsammans med kvarts-, fältspat- och glimmerkorn. Järnoxider är tämligen vanliga och orsakar röda och bruna nyanser. Svarta lerskiffrar har en hög kolhalt.

Färg: Varierar. Svart, ljus- till mörkgrå, vit, brun, röd, grön.

Kornstorlek: Under 0,002 mm. Känns hala.

Textur/struktur: En förhårdnad massiv lera kallas lersten. Om den är fint skiktad och kan klyvas upp i tunna lameller (tydligt skiffrig) kallas den lerskiffer. Torksprickor (eng: mud cracks) och regndroppsmärken kan förekomma.

Bildexempel

Bandning hos en lersten.
Lersten.
Bandad lersten.
Bandning hos en lersten.
Hos den här lerstenen ser man tydlig bandning. Det innebär att stenen har bildats genom att lera lagrats i vatten.
Lersten.
Lersten.
Närbild av ytan hos en lersten. Bandningen syns tydligt, lagren är inte jämna utan depositionsytan har varit ojämn eller störts under lagringen.
Röd och grå lersten.
Närbild, ytan av en lersten.
Närbild, ytan av en lersten.
En bandad lersten, närbild av ytan.
Närbild, ytan av en lersten.
Fossilförande lersten.
Närbild av en fossilförande lersten.
Back To Top