Skip to content

Konglomerat

Egenskaper

Allmän beskrivning: Grusaktig mekanisk sedimentär bergart, huvudsakligen bestående av i varierande grad rundade relativt stora stenar. Ett konglomerat är en konsoliderad grus-, sten- eller blockbädd och indikerar avlagring i grunt och turbulent vatten.

Huvudmineral: Sammansättningen varierar enligt mineralsammansättningen hos de stenar som bildar konglomeratet. Stenarna kan ursprungligen komma från ett stort område med många olika bergarter.

Färg: Varierar.

Kornstorlek: Över 2 mm (dvs storlekarna grus, sten och block)

Textur/struktur: Olika stora rundade stenar i en finkornig(are) grundmassa, vanligtvis sandig. Stenarna och gruskornen är ”fastkittade” i varandra av grundmassan som ofta består av kvartsit eller kalcit. Ofta oregelbunden, dvs lagring saknas eller är dåligt utvecklad. Stenarna kan vara parallellt anordnade.

Bildexempel

Rundade stenar hos ett konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat: olika stora rundade stenar i en tät finkornig grundmassa.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Konglomerat.
Ytan på ett konglomerat, närbild.
Back To Top