Skip to content

Täljsten

Egenskaper

Huvudmineral: Talk, magnesit (karbonat), klorit.

Färg: Grå, blåskiftande grå, grönskiftande grå.

Kornstorlek: Finkornig.

Textur/struktur: Massiv, kan vara något skiffrig. Känns hal och är mycket mjuk.

Typ: Regionalmetamorf bergart. Lågmetamorf variant av grönskiffer. Produkt av magmatiska olivinstenar.

Användning: Byggnadssten. Används särskilt för att bygga eldstäder och värmelagrande kaminer.

Bildexempel

Täljsten är lätt att bearbeta. I Finland är täljsten en mycket viktig bergart speciellt som råvara för eldstäder.
Täljsten lagrar värme mycket bra och är lätt att bearbeta. Den finns i många gråa nyanser.
Huvudmineralen hos täljsten är talk och magnesit. Andra mineral som förekommer i täljsten är klorit och magnetit.
Back To Top