Skip to content

Svartskiffer

Egenskaper

Huvudmineral: Kvarts, biotit, grafit, sulfidmineral.

Färg: Mörk.

Kornstorlek: Finkornig.

Textur/struktur: Skiffrig.

Typ: Låg till intermediär metamorfosgrad. Har bildats av ruttnande organiskt slam som avsatts på havsbottnen under syrefria förhållanden. Alunskiffer är en typ av svartskiffer.

Användning: Innehåller ofta stora mängder värdefulla spårämnen och metaller och bryts därför som metallmalm.

Bildexempel

Svartskiffer är en bergart som innehåller grafit. Den lämnar ett mörkt spår på fingret när man gnuggar på den.
Svartskiffer.
Svartskiffer.
Back To Top