Mandelsten

Egenskaper Huvudmineral: Värdstenens sammansättning varierar, mandlarna består vanligtvis av kalcit eller kvarts. Färg: Mörk med ljusa mandlar. Kornstorlek: Varierar Textur/struktur:…

Read more

Granit

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas och glimmermineral (vanligtvis biotit). Färg: De olika färgnyanserna beror på kalifältspaternas varierande färg, i Finland…

Read more

Gabbro

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Gabbro (djupbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och diabas (gångbergart). Färg: Svart, mörkgrå. Kornstorlek:…

Read more

Diorit

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, biotit. Färg: Grå, mörk. Mörkare än granit. Skiljs från syenit genom att det i diorit förekommer…

Read more

Diabas

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Diabas (gångbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och gabbro (djupbergart). Färg: Svart, mörkgrå, grå,…

Read more

Basalt

Egenskaper Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Basalt (ytbergart) har samma mineralsammansättning som diabas (gångbergart) och gabbro (djupbergart). Färg: Mörk Kornstorlek: Finkornig…

Read more