Granulit

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas, granat. Färg: Liknar gnejs, varierar i färg från gråaktig till ljus beroende på mineralinnehållet. Innehåller…

Read more

Gnejs

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas, biotit, muskovit, hornblände. Färg: Ofta gråaktig eller rödaktig (om den innehåller kalifältspat), ibland nästan svart.…

Read more

Glimmerskiffer

Egenskaper Huvudmineral: Glimmermineral (biotit och muskovit), kvarts och ev. fältspat. Färg: Gråskiftande, mörk. Kornstorlek: Finkornig till grovkornig. Fjälliga glimmermineral kan…

Read more

Amfibolit

Egenskaper Huvudmineral: Hornblände, plagioklas, biotit. Färg: Gråsvart, svart, grönskiftande. Kornstorlek: Fin- till medelkornig. Textur/struktur: Har ofta ett ”sockrigt” utseende på…

Read more

Syenit

Egenskaper Huvudmineral: Kalifältspat, plagioklas, biotit, hornblände. Innehåller mindre än 5 % kvarts, dvs. minimalt eller ingen kvarts alls. Färg: Ljus,…

Read more

Peridotit

Egenskaper Huvudmineral: Olivin, pyroxen och hornblände. Färg: Svart eller grönsvart. Kornstorlek: Medel- till grovkornig. Textur/struktur: Jämnkornig, massiv. Användning: Som bastusten.…

Read more

Pegmatit

Egenskaper Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, glimmer. Påminner ofta om en mycket grov granit. Färg: Ljus, rödaktig, gulaktig. Kornstorlek: Grovkornig. Textur/struktur: Massiv.…

Read more

Obsidian

Egenskaper Huvudmineral: Bergarten bildas av kvartsrika lavor och kallas också ”vulkaniskt glas”. Färg: Mörk, svart, ibland svartgrön. Kornstorlek: Afanitisk (glasig,…

Read more