Skip to content

Gnejs

Egenskaper

Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas, biotit, muskovit, hornblände.

Färg: Ofta gråaktig eller rödaktig (om den innehåller kalifältspat), ibland nästan svart.

Kornstorlek: Medel- till grovkornig.

Textur/struktur: Omväxlande ljusa och mörka lager, stänglighet, kan ha porfyroblaster. Folierad, ofta bandad i stor skala med lager/stråk av mörkare och ljusare bergarter.

Typ: Regionalmetamorf bergart, intermediär till hög metamorfosgrad. Gnejs är ett allmänt namn för alla de medel- och grovkorniga folierade bergarter som uppkommit genom metmorfa processer. Gnejser bildade genom omvandling av sedimentära bergarter kallas paragnejser och är metamorfoserade till hög grad. Gnejser bildade genom metamorfos av granitoider kallas ortognejser och kan vara av relativt låg grad.

Användning: Som byggnadssten.

Bildexempel

Gnejs är en bandad/folierad metamorf bergart som som kan påminna om granit.
Gnejs
Gnejs är den nästvanligaste bergarten i Finland.
Ögongnejs: Kalifältspat och kvarts bildar linsformade strukturer.
Ögongnejs: Kalifältspat och kvarts bildar linsformade strukturer.
Den här gnejsen innehåller mörka stavformiga biotitkorn som lagt sig så att längdaxlarna är parallella med varandra. Gnejsen får en stänglighet i en specifik riktning. Mellan biotitränderna ligger ljus kvarts och plagioklas. Bergartern ser randig ut om redan ett mineral har riktning.
Rödaktig gnejs. Det är röd kalifältspat som ger den röda nyansen.
Gnejs.
Gnejs.
Rödaktig gnejs. Röd kalifältspat ger den röda nyansen.
Back To Top