Skip to content

Glimmerskiffer

Egenskaper

Huvudmineral: Glimmermineral (biotit och muskovit), kvarts och ev. fältspat.

Färg: Gråskiftande, mörk.

Kornstorlek: Finkornig till grovkornig. Fjälliga glimmermineral kan urskiljas. Jämnkornig, innehåller ibland porfyroblaster av t.ex. granat.

Textur/struktur: Folierad, skiffrig, rak eller svagt vågig, ofta tydlig lineation.

Användning: Byggnadssten, särskilt som plattor i t.ex. terrasser och trädgårdsgångar.

Typ: Regionalmetamorf bergart. Intermediär till hög metamorfosgrad. Glimmerskiffer är huvudsakligen metamorfoserade ler- och sandsediment som ibland också innehåller kalk.

Bildexempel

En mycket glimmerrik glimmerskiffer.
Tvärsnitt av en glimmerskiffer.
Glimmerskiffer. Den vittrade ytan är ljusare till färgen.
Glimmerskiffer som innehåller porfyroblaster av granat.
Närbild av en granatglimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer, närbild.
Mörk glimmerskiffer.
Glimmerskiffer.
Mörk glimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer.
Tvärsnitt av en veckad glimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer.
Veckad glimmerskiffer.
Glimmerskiffer.
Tvärsnitt av en glimmerskiffer, närbild.
Back To Top