Skip to content

Amfibolit

Egenskaper

Huvudmineral: Hornblände, plagioklas, biotit.

Färg: Gråsvart, svart, grönskiftande.

Kornstorlek: Fin- till medelkornig.

Textur/struktur: Har ofta ett ”sockrigt” utseende på vittrade ytor. Förskiffrad, ibland massiv. Ofta bandad i alternerande ljusa och mörka lager.

Typ: Regionalmetamorf bergart. Intermediär metamorfosgrad. Amfiboliter är huvudsakligen omvandlade basaltiska lavor eller tuffer. Vid ökad metamorfosgrad övergår amfibolit till hornbländegnejs och därefter till pyroxengnejs.

Bildexempel

Amfibolit.
Amfibolit.
Amfiboliter är huvudsakligen omvandlade basaltiska lavor eller tuffer.
Back To Top