Skip to content

Syenit

Egenskaper

Huvudmineral: Kalifältspat, plagioklas, biotit, hornblände. Innehåller mindre än 5 % kvarts, dvs. minimalt eller ingen kvarts alls.

Färg: Ljus, grå.

Kornstorlek: Medel- till grovkornig.

Textur/struktur: Jämnkornig, massiv.

Användning: Som byggnadssten i någon mån.

Bildexempel

Syenit.
Back To Top