Skip to content

Obsidian

Egenskaper

Huvudmineral: Bergarten bildas av kvartsrika lavor och kallas också ”vulkaniskt glas”.

Färg: Mörk, svart, ibland svartgrön.

Kornstorlek: Afanitisk (glasig, dvs amorf eller fri från mineralkorn – så finkornig att kornen inte kan urskiljas med blotta ögat)

Textur/struktur: Tät, massiv. Mussligt brott.

Användning: Smyckesten.

Bildexempel

Glasig obsidian.
Obsidian med typiskt mussligt och skarpkantat brott.
Obsidian.
Snöflingeobsidian (eng: snowflake obsidian).
Snabbt stelnad masugnsslagg som påminner om vulkaniskt glas. Dvs. inte obsidian.
Glas, dvs inte obsidian.
Glas, dvs inte obsidian.
Back To Top