Skip to content

Mandelsten

Egenskaper

Huvudmineral: Värdstenens sammansättning varierar, mandlarna består vanligtvis av kalcit eller kvarts.

Färg: Mörk med ljusa mandlar.

Kornstorlek: Varierar

Textur/struktur: Varierar

Bildexempel

Mandlesten är en ytbergart där håligheterna efter gasbubblor har fyllts av ett sekundärt mineral, oftast olika varianter av kvarts, kalcit, klorit eller epidot.
Mandelsten.
Mandelsten.
Back To Top