Skip to content

Granit

Egenskaper

Huvudmineral: Kvarts, kalifältspat, plagioklas och glimmermineral (vanligtvis biotit).

Färg: De olika färgnyanserna beror på kalifältspaternas varierande färg, i Finland vanligtvis rödskiftande eller grå, men de kan också vara brunaktiga, gulaktiga eller grönaktiga.

Kornstorlek: Varierar, vanligtvis ganska grovkornig. Rapakivi-granit är mycket grovkornig.

Textur/struktur: Vanligtvis jämnkornig och massiv, i rapakivigranit förekommer också stora rundade kalifältspatkorn (ovoider), ibland med en mantel av plagioklas.

Användning: En av världens viktigaste byggnadsstenar.

Bildexempel

Grå granit
Röd granit
Granitens färg beror på kalifältspatens färg. I den här graniten är kalifältspaten röd och bergarten kallas följaktligen för röd granit.
En brunaktig rapakivi med plagioklasmantlade kalifältspatovoider, en wiborgit.
En granit som ger ett gulaktigt helhetsintryck.
En grå granit som innehåller mycket mörka mineral.
En granit som ger ett blågrått helhetsintryck.
Grå granit. För att vara en en granit är denna tämligen finkornig.
Ljus granit.
Grön granit.
Granit.
Grovkornig röd granit.
Granit som består av vit kalifältspat, svart glimmer och grå kvarts.
Rapakivigranit med bollika mineralkorn, ovoider. Ovoiderna består av rundade kalifältspater omgivna av en plagioklasmantel.
En bit rapakivi. Bergarten har fått sitt namn av att den eroderar lättare än andra graniter genom att den faller sönder i sfäriska (bollika) granulat (klimpar).
Den här graniten innehåller mycket svart glimmer, biotit. Därför är bergartens färgnyans rätt mörk.

Back To Top