Skip to content

Gabbro

Egenskaper

Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Gabbro (djupbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och diabas (gångbergart).

Färg: Svart, mörkgrå.

Kornstorlek: Medel- till grovkornig.

Textur/struktur: Jämnkornig och massiv.

Användning: Minnesmärken, byggnadssten.

Bildexempel

Gabbro
Gabbro är en svart eller mörkgrå magmatisk djupbergart.
Gabbro innehåller endast en liten mängd ljusa mineral.
Back To Top