Skip to content

Diorit

Egenskaper

Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, biotit.

Färg: Grå, mörk. Mörkare än granit. Skiljs från syenit genom att det i diorit förekommer (en liten mängd) kvarts.

Kornstorlek: Varierande. Kornen urskiljs med blotta ögat (faneritisk textur).

Textur/struktur: Vanligtvis jämnkornig och massiv.

Användning: Minnesmärken, byggnadssten. Vissa polerade dioriter är svarta till färgen.

Bildexempel

Närbild, ytan av en diorit.
Diorit är i allmänhet mörkgrå till färgen eftersom den till skillnad från t.ex. granit inte innehåller kalifältspat som ofta skiftar i röda nyanser.
Diorit är en djupbergart som är något mörkare än granit.
Back To Top