Skip to content

Diabas

Egenskaper

Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Diabas (gångbergart) har samma mineralsammansättning som basalt (ytbergart) och gabbro (djupbergart).

Färg: Svart, mörkgrå, grå, kan även skifta i grönt.

Kornstorlek: Fin- eller medelkornig.

Textur/struktur: Massiv och jämnkornig textur, ibland porfyrisk eller ofitisk textur (plagioklaslister som innesluts av pyroxenkorn).

Användning: Minnesmärken, byggnadssten. Används som bastusten.

Bildexempel

Diabas med ofitisk textur.
Diabas är en gångbergart.
Närbild, ytan av en diabas.
Närbild, ytan av en diabas.

Back To Top