Skip to content

Basalt

Egenskaper

Huvudmineral: Plagioklas, hornblände, pyroxen. Basalt (ytbergart) har samma mineralsammansättning som diabas (gångbergart) och gabbro (djupbergart).

Färg: Mörk

Kornstorlek: Finkornig

Textur/struktur: Kan ha strökorn (porfyrisk textur), flyttextur samt vesikulärstruktur (gasbubblor) eller vara amygdulförande (gasbubblorna har fyllts av ett sekundärt mineral).

Bildexempel

Ett stycke basalt
Basalt, en ytbergart.
Ytbergart med synlig flyttextur. Man kan se att stenen har runnit som flytande lava innan den stelnat.
Närbild av en basaltisk finkornig och porös ytbergart.
En mycket porös ytbergart som slipats och vittrat till en rund sten.
Basalt och andra ytbergarter är finkornig och porös.

Back To Top