Geologinen retkeilyopas Hollolan Tiirismaalle

Rantakerrostumaa maaleikkauksessa. Kuva: GTK

Vuoden 2015 Geologian päivän päätapahtuma oli Hollolassa, missä järjestettiin Tiirismaan geologiaa ja Salpausselkiä käsittelevä seminaari ja sitä seurannut retki. Retkellä tutustuttiin neljään geologiseen kohteeseen: Pirunpesän kvartsiitteihin, suppiin, muinaisrantaan, sekä lähteeseen ja sitä ympäröivään kasvillisuuteen.

Lue lisää

Geologinen retkeilyopas Nuuksioon

Punaisia granaattikiteitä Nuuksion kallioperässä. Kuva: Jari Väätäinen, GTK

Retkeilyopas on laadittu Nuuksion kansallispuistoon suuntautuneen vuoden 2013 Geologian päivän retkeä varten. Oppaassa on esitetty alueen geologisia yleispiirteitä. Erityisesti retkellä tutustuttiin granaattipitoiseen kallioon, hiidenkirnun aihioon ja silokallioon, murroslaaksoon, suon ja metsän vaihettumiseen, muinaisrantaan, sekä suokairaukseen.

Lue lisää

Geologinen retkeilyopas Yyteriin

Yyterinsantojen rantadyynejä uimarannan eteläpuolella. Kuva: K. Mäkinen, GTK

Vihkonen on laadittu Porin Yyterinsannoille suuntautuvan vuoden 2011 Geologian päivän retkeilyä varten. Vihkosessa on esitetty alueen geologisia yleispiirteitä. Siihen on kerätty myös tietoja Yyterinsantojen alueella esiintyvien dyynimuodostumien syntytavasta sekä niiden muotojen ja kasvillisuuden erityispiirteistä.

Lue lisää

Geologiaa helposti (UEF)

Käsikirja opettajille geologian perusteista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Käsikirja pyrkii kertomaan geologian perusilmiöistä ja käsitteistä kansantajuisesti. Käsikirjassa on vahvasti mukana ympäristövastuun näkökulma eli maankuoren luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Lue lisää