Geologiset luontokohteet -palvelu

Maastamme löytyy runsaasti geologisia matkailukohteita. Maastosta löytyvien muodostumien ja luontopolkujen lisäksi on geologiaan mahdollisuus tutustua lukuisissa näyttelyissä, kivipuistoissa ja museoissa.

Geologiset luontokohteet -palvelussa on ryhdytty julkaisemaan tietoja mielenkiintoisista geologisista tutustumiskohteista. Kohteet on luokiteltu merkittävyydeltään neljään ryhmään: kansainvälinen, valtakunnallinen, maakunnallinen ja paikallinen. Kohteiden määrää on tarkoitus vähitellen kasvattaa kattamaan monipuolisesti erilaisia merkittäviä kohteita, mutta myös alemman luokituksen omaavia kohteita otetaan mukaan harkinnanvaraisesti.

Tärkeimmistä kohteista on laadittu kattavampi kuvaus, muista kohteista tarjotaan vain varsin tiivis kuvailuteksti ja osoitetaan kohteen paikka kartalla.

Geologiset luontokohteet