Skip to content

Rokua Geopark

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO on luonut maailmanlaajuisen Geopark-verkoston vaalimaan ainutlaatuisia geologisia kohteita. Geopark on alue, jonka geologiset ominaispiirteet ovat kansainvälisesti merkittäviä ja mielenkiintoisia. Verkostoon haluavan puiston on myös täytettävä joitakin mm. kestävään kehitykseen ja luonnonsuojelun edistämiseen liittyviä kriteerejä. Tällä hetkellä UNESCO:n Geopark-verkostoon kuuluu 90 kohdetta 26 eri maasta.

Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson muodostama Rokua Geopark on ensimmäinen suomalainen, ja samalla maailman pohjoisin Geopark-verkoston jäsen. Rokua Geoparkin vahvuuksia ovat erinomaisesti näkyvä ja tulkittu jääkauden perintö, runsas matkailun palvelutarjonta hyvine majoitusmahdollisuuksineen, Rokuan kansallispuiston, Oulujärven ja muun alueen runsaat ja monipuoliset ulkoilureitit. Viime vuosina Rokua Geoparkiin on mm. rakennettu alueesta kertova pysyvä näyttely, kirjoitettu ensimmäinen kirja Rokuasta, laadittu ympäristökasvatuksen oppimateriaaleja ja uudistettu alueen retkeilyreittejä luontotauluineen. Geologian tutkimuskeskus on ollut tiiviisti mukana Rokuan Geoparkin kehittämisyhteistyössä.

Rokuan Geoparkissa voi tutustua Rokuan, Oulujärven ja Oulujokilaakson syntytarinaan ja jääkauden jättämiin jälkiin, kuten harjuihin, suppakuoppiin ja hiidenkirnuihin. Jääkauden tarinaan yhdistyy sulavaa jäätä ja vetäytyvää merenrantaa seuraavan ihmisen historia.

Rokua Geoparkin sivusto

Back To Top