Skip to content

Väitöstutkimuksessa näkemyksiä luonnonkiven etsinnästä Kaakkois-Suomen rapakivigraniittibatoliitin alueella

GTK:n tiedote

Geologi Paavo Härmän väitöstyössä tutkittiin Kaakkois-Suomen rapakivigraniittialueen eli ns. Viipurin rapakivibatoliitin kalliopaljastumien pintarapautumista ja sen vaikutusta luonnonkiven etsintään. Väitöskirjassa määritellään batoliitin kivilajit, kallioperän rakoilu sekä kalliopaljastumien rapautumisen vaihtelu. Lisäksi kokeiltiin myös geofysikaalisten menetelmien soveltuvuutta kallioperän rapautumisvyöhykkeiden määrittämiseen luonnonkiven etsintätyön yhteydessä. Väitöksessä esitetään myös arvioita eri rapakivigraniittien hyödyntämispotentiaalista luonnonkivenä.

Luonnonkivilouhimon tuottamia Karelia Red -graniittilohkareita Virolahdella. Kuva: Paavo Härmä.
Lue lisää

Pūhāhonu on maailman suurin ja kuumin tulivuori

Tutkijat ovat löytäneet maailman suurimman ja kuumimman tulivuoren. Vulkanologeista ja valtameritutkijoista koostuva ryhmä selvitti, että havaijilaisella Papahānaumokuākean merellinen kansallismonumentti–luonnonsuojelualueella sijaitseva kilpitulivuori Pūhāhonu (englanniksi Gardner Pinnacles) pitää tätä titteliä.

Valtavasta Pūhāhonu-tulivuoresta näkyy meren yläpuolella vain pieni osa. Kuva: NOAA
Lue lisää

Ark­ti­sil­la alueil­la maa­pe­rän ve­del­lä on suu­ri vai­ku­tus kas­vil­li­suu­teen

Riitta-Leena Inki / Helsingin yliopisto

Luonnonmaantieteilijä Julia Kemppisen väitöstutkimuksen mukaan kasvien ja maaperän veden välinen vuorovaikutussuhde on voimakas paljakalla.

Sulavedet virtaavat voimakkaasti tunturimaisemassa keskikesällä. Pääasiassa vain sammalet ja jotkut putkilokasvit, kuten kultarikko (etualalla), kukoistavat runsaassa maaperän kosteudessa. Kuva: Julia Kemppinen.
Lue lisää

Ensimmäinen Kuun yhtenäinen geologinen kartta julkaistu

Kuun pinnalla näkyvien tummempien ja vaaleampien läikkien sisältämät kivilajit voi nyt tarkistaa geologisesta kartasta. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus (USGS) on yhteistyössä NASA:n kanssa julkaissut ensimmäisen yhtenäisen geologisen kartan Kuun pinnasta.

Kuun yhtenäinen geologinen kartta, vasemmalla Maata lähempänä oleva puoli ja oikealla Kuun kääntöpuoli. Kuva: NASA/GSFC/USGS
Lue lisää

Vieläkään ei varmuutta Maan magneettikentän olemassaolosta yli 3,5 miljardia vuotta sitten

Erään aikaisemman tutkimuksen mukaan Maan magneettikenttä saattoi olla kehittynyt jopa 4,2 miljardia vuotta sitten. Kun tutkimuksessa käytettyjä kivinäytteitä tutkittiin myöhemmin tarkemmin, havaittiin näytteet epävarmoiksi todisteiksi magneettikentän olemassaolosta. Vieläkään ei siis varmuudella tiedetä, oliko Maan magneettikenttä olemassa yli 3,5 miljardia vuotta sitten. Magneettikentällä on olennainen merkitys planeettamme asuttavuudelle. Magneettikenttä esimerkiksi toimii kilpenä aurinkotuulta vastaan, joka saattaisi muuten hävittää ilmakehän.

Maan magneettikentän syntyvaiheet ovat edelleen arvoitus. Kuva: Greg Shirah and Tom Bridgman, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio.
Lue lisää

GTK tutkii uusia kaivannaisjätteiden peittorakenteita

Geologian tutkimuskeskus (GTK) testaa Särkiniemen kaivosalueella biokaasun tuotannossa syntyvän mädätysjäännöksen soveltuvuutta sivukivien peittomateriaaliksi. Tutkimus suoritetaan pitkäkestoisten lysimetritestien avulla, ja tutkimustulokset julkaistaan vuonna 2021.

GTK:n peittorakennetutkimuksessa hyödynnetään Särkiniemen sivukivialueen pintaosiin haudattuja, sivukivimurskeella täytettyjä lysimetrejä. Kuva: Teemu Karlsson, GTK.
Lue lisää
Back To Top