Skip to content

Kansallisen digitaalisen kairasydänarkiston (NDCAF) kehittäminen jatkuu näytteiden hyperspektrikuvauksilla

Kuva: Kairareiän V4342011R11 kairasydänlaatikko 19, Mäkärä, Sodankylä. Kuvassa vasemmalta oikealle korkearesoluutioinen RGB-kuva sekä aallonpituusalueiden SWIR- ja LWIR vallitsevat mineraalit (GTK 2018 -pilottiprojektin aineistosta).

GTK:n tiedote

Kehitystyön tavoitteena on tarjota huipputietoa Suomen kallioperästä malminetsintä- ja kaivosyrityksille sekä akateemisille ja tutkimuslaitoksille digitaalisessa muodossa.

TerraCore International ja GTK ovat allekirjoittaneet sopimuksen kallioperästä kairattujen kairasydänten hyperspektrikuvauksista. Työ toteutetaan GTK:n Rovaniemen kairasydänarkistossa syksyn 2021 aikana, jolloin kuvataan vähintään 40 000 m valittuja kairasydämiä. Kairasydämet skannataan TerraCoren laitteistolla, joka kattaa infrapunan VNIR-, SWIR- ja LWIR-aallonpituusosuudet ja tuottaa korkean resoluution RGB-kuvat.

Toimitettavat tietoaineistot sisältävät automaattisen mineraaliluokittelun VN-SWIR – ja LWIR- mittauksista sekä luonnon- ja väärävärikuvat koko skannatusta aineistosta. TerraCore ylläpitää ja tuottaa RGB- ja koneen avulla hyperspektreistä tulkitun kuva-aineiston kehittämäänsä ja omistamaansa IntelliCore-nettikäyttöliittymään katsottavaksi. GTK hallinnoi ja luovuttaa aineistoihin käyttö- ja katseluoikeuksia.

Vuoden 2021 skannaustyöt ovat osa GTK:n pyrkimystä digitalisoida fyysisiä kairasydänaineistoja eri mittausmenetelmin tavoitteena vahvistaa kansallisen digitaalisen kairasydänarkiston (National Digital drill Core Archive of Finland eli NDCAF) rakentamista ja käytön kehittämistä. Hyperspektriskannaussopimuksessa on optio jatkaa yhteistyötä vuosina 2022-2023. Hankkeen tavoitteena on tarjota huipputietoa Suomen kallioperästä malminetsintä- ja kaivosyrityksille sekä akateemisille ja tutkimuslaitoksille.

Lopella toimivaan Suomen kansalliseen kiviarkistoon on tallennettu kaikki merkittävimmät Suomessa kairatut näytteet sekä kerätty laajat näytteet suomalaisesta maaperästä ja kalliosta.

Kehittyvään digitaaliseen kairasydänarkistoon tuotetut tietoaineistot edistävät Suomen siirtymistä eturintamaan hyperspektriteknologian soveltamisessa osana kansainvälistä tutkimus- ja kehittämisyhteisöä sekä edesauttavat mineraalien etsimistä ja hyödyntämistä osana EU:n erilaisia raaka-ainealoitteita.

Lisätietoa: GTK

Back To Top