Gabro

Ominaisuudet

Päämineraalit: Plagioklaasi, sarvivälke, pyrokseeni, koostumus sama kuin diabaasilla ja basaltilla

Väri: Musta, tummanharmaa

Raekoko: Keski- tai karkearakeinen

Rakenne: Tasarakeinen, suuntautumaton

Käyttö: Käytetään muistomerkki- ja rakennuskivenä

Esimerkkikuvia

Gabro.
Gabro on musta tai tummanharmaa syväkivilaji.
Gabrossa on enää hyvin vähän vaaleita mineraaleja.

Geneettinen

Syntyperän mukainen, synty-, syntytapaan perustuva.

Geodiversiteetti

1) geologisen luonnon monimuotoisuus
2) kallioperän, maaperän, maanpinnan muotojen ja niihin
liittyvien prosessien sisäinen tai ulkoinen vaihtelu, joka vaikuttaa
luontoon ja maisemaan myös laajemmalla alueella.

Geologinen kierto

Tapahtumasarja, jossa kiviaines muuttaa muotoaan sedimentistä diageneesin kautta sedimenttikiveksi, sitten metamorfoosin kautta metamorfiseksi kiveksi ja vihdoin sulaa magmaksi ja sitä kautta intrusiivikiveksi ja vulkaniitiksi ja jälleen eroosion kautta sedimentiksi.

Geosynkliini

Sedimenteillä täyttyvä, pitkä, kapea, alas painuva valtameren syvänne.

Geoterminen gradientti

Suure, joka ilmaisee lämpötilan nousua Maan sisällä syvyyden kasvaessa; gradientti vaihtelee eri tektonisissa ympäristöissä, manneralueiden maankuoressa se on n. 20 – 40 °C/km.

Geotooppi

1) geotieteellinen kohde
2) maankamaran selvästi erottuva osa, jolla on erityinen geologinen
ja morfologinen merkitys.

Glasiaalikarsti

Paikalleen sulavan jäätikön reunan oloissa syntyy jään, veden ja sedimenttien sekoitus, josta lopputuloksena on korkeita moreenikekoja. Kekojen korkeus riippuu sedimenttien määrästä ja hienoainespitoisuudesta.