Skip to content

Geologinen kierto

Tapahtumasarja, jossa kiviaines muuttaa muotoaan sedimentistä diageneesin kautta sedimenttikiveksi, sitten metamorfoosin kautta metamorfiseksi kiveksi ja vihdoin sulaa magmaksi ja sitä kautta intrusiivikiveksi ja vulkaniitiksi ja jälleen eroosion kautta sedimentiksi.

Back To Top