Geodiversiteetti

1) geologisen luonnon monimuotoisuus
2) kallioperän, maaperän, maanpinnan muotojen ja niihin
liittyvien prosessien sisäinen tai ulkoinen vaihtelu, joka vaikuttaa
luontoon ja maisemaan myös laajemmalla alueella.