Skip to content

Geodiversiteetti

1) geologisen luonnon monimuotoisuus
2) kallioperän, maaperän, maanpinnan muotojen ja niihin
liittyvien prosessien sisäinen tai ulkoinen vaihtelu, joka vaikuttaa
luontoon ja maisemaan myös laajemmalla alueella.

Back To Top