Skip to content

Glasiaalikarsti

Paikalleen sulavan jäätikön reunan oloissa syntyy jään, veden ja sedimenttien sekoitus, josta lopputuloksena on korkeita moreenikekoja. Kekojen korkeus riippuu sedimenttien määrästä ja hienoainespitoisuudesta.

Back To Top