Skip to content

Geoterminen gradientti

Suure, joka ilmaisee lämpötilan nousua Maan sisällä syvyyden kasvaessa; gradientti vaihtelee eri tektonisissa ympäristöissä, manneralueiden maankuoressa se on n. 20 – 40 °C/km.

Back To Top