Uusi malli laattetektoniikan käynnistymisestä

Laattatektonisen teorian mukaan Maan uloin kuori, litosfääri, on jakautunut laattoihin, jotka liikkuvat toistensa suhteen. Laattojen liikkeet aiheuttavat esimerkiksi maanjäristyksiä ja vuorijonojen syntymisen. Vaikka teoria on yleisesti hyväksytty, ei tiedeyhteisö ole vieläkään päässyt yhteisymmärrykseen siitä mikä käynnisti laattatektoniset prosessit.

Tietokonemallista peräisin oleva kuva, joka esittää kuoren kuumenemisesta johtuvan maailmanlaajuisen rakoverkoston syntymisen viimeisiä vaiheita. Kuva: Hong Kongin yliopisto.

Jatka lukemista ”Uusi malli laattetektoniikan käynnistymisestä”

Suomen Stratigrafian Komitea (SSK)

Suomen Kansallisen Geologian Komitean (SKGK) asettama asiantuntijakomitea Suomen Stratigrafian Komitea (SSK) on perustettu vuonna 2006. SSK:n tehtävänä on edistää hyvien stratigrafisten nimeämis- ja luokittelukäytäntöjen sekä täsmällisen geologisen terminologian toteutumista suomalaisessa geologisessa tutkimuksessa.

SSK koordinoi stratigrafiaan ja nimeämiskäytäntöihin liittyvää toimintaa Suomessa, ja pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen ja geologisen terminologian käytäntöihin. Se toimii kansallisten stratigrafisten luetteloiden (tietokannan) tieteellisenä ylläpitäjänä ja antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen geologisille yksiköille Suomen alueella. SSK voi antaa suosituksia ja hyväksyä kansallisia käsikirjoja ja normeja tavoitteensa edistämiseksi sekä järjestää tarpeen mukaan kokouksia stratigrafiasta ja siihen liittyvistä teemoista. SSK osallistuu ja seuraa kansainvälisten stratigrafisten komissioiden (esim. IUGS ja INQUA) toimintaa ja tiedottaa kansainvälisistä käytännöistä ja suosituksista Suomessa. Komitean alaisena työsenteee käytännön toiminnassa sekä Prekambrin että Kvartäärin erilliset työryhmät.

SSK:n jäsenten tulee edustaa geologian ja stratigrafian asiantuntemusta. Jäsenet valitaan niin, että alan keskeisten tutkimusorganisaatioiden edustus toteutuu.

Jäsenet 2020:
Kari Strand (Oulun yliopisto), (pj.)
Anu Kaakinen (Helsingin yliopisto)
Matti Räsänen (Turun yliopisto)
Raimo Lahtinen (Geologian tutkimuskeskus)
Jarmo Kohonen (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Köykkä (Geologian tutkimuskeskus)
Juha Karhu (Helsingin yliopisto)
Juha Pekka Lunkka (Oulun yliopisto)
Markku Väisänen (Turun yliopisto)
Jaakko Auri (Geologian tutkimuskeskus), (siht.)

Ajankohtaista

  • Suomen stratigrafisen oppaan uudistustyö, liittyen prekambristen geologisten yksiköiden nimeämiseen, on käynnistynyt
  • Päivitetty kronostratigrafinen taulu (2020/01) ja sen uusi interaktiivinen versio ja applikaatio ovat esillä nyt IUGS:n alaisen ICS:n kotisivuilla (pdf)

Toimintakertomuksia

Yhteystiedot

sihteeri Jaakko Auri jaakko.auri(at)gtk.fi, jolta voi kysellä esimerkiksi kokousten pöytäkirjoja.

Eläimet voivat aistia tulevia maanjäristyksiä

Vieläkään ei pystytä tarkasti ennustamaan, missä ja milloin maanjäristys tapahtuu. Eläinten on kuitenkin havaittu alkavan käyttäytyä epätavallisesti juuri ennen maanjäristystä, mutta sitä ei ole pystytty tieteellisesti vahvistamaan. Tutkijat seurasivat kotieläinten käyttäytymistä, ja havaitsivat, että ne tosiaan alkoivat liikkua rauhattomasti joitakin tunteja ennen maanjäristystä.

Maatilan eläinten käyttäytymistä ennen maanjäristystä seurattiin asentamalla niiden kaulapantoihin liikesensorit (musta-valkoisella lehmällä). Kuva: MPIAB / MaxCine.

Jatka lukemista ”Eläimet voivat aistia tulevia maanjäristyksiä”

Epä­var­muusa­na­lyy­sin täs­men­nys­tä – kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen kau­ko­kar­toi­tus­mit­tauk­set luo­tet­ta­vik­si

Helsingin yliopiston tiedote

Otto Lamminpää kehitti matematiikan väitöskirjatyössään luotettavia ja laskennallisesti tehokkaita epävarmuusanalyysimenetelmiä, jotka soveltuvat kasvihuonekaasujen kaukokartoitukseen. Menetelmät osoittautuvat käyttökelpoisiksi hiilidioksidin ja metaanin pitoisuuksien mittaamisessa.

Taiteilijan näkemys Nasan Orbiting Carbon Observatory 2 -satelliitista. Kuva: NASA

Jatka lukemista ”Epä­var­muusa­na­lyy­sin täs­men­nys­tä – kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen kau­ko­kar­toi­tus­mit­tauk­set luo­tet­ta­vik­si”

MAAMERI-hanke selvittää, miten Saaristomeren ekosysteemi reagoi ravinnekuormituksen muutoksiin

GTK:n tiedote

Vesienhoidon tehostamisohjelmaan kuuluva MAAMERI-tutkimushanke pyrkii selvittämään entistä tarkemmin maalta tulevan fosforin kuormituksen vähentämisen vaikutuksia meriympäristössä ja ymmärtämään, miten ympäristön toipumista voidaan tehostaa.

Kuva: GTK

Jatka lukemista ”MAAMERI-hanke selvittää, miten Saaristomeren ekosysteemi reagoi ravinnekuormituksen muutoksiin”