Skip to content

Luo­muk­sen uu­dek­si joh­ta­jak­si Aino Juslén

Helsingin yliopiston tiedote

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt Aino Juslénin Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen johtajaksi vuodelle 2021. Luomuksen johtajana aiemmin toiminut Leif Schulman siirtyi Suomen ympäristökeskus SYKEN pääjohtajaksi vuoden vaihteessa.

Aino Juslénin johtamalla Luomuksella on tunnettuja yleisökohteita; Luonnontieteellinen museo sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisten puutarhat, minkä lisäksi se on Suomen suurin biodiversiteettialan tutkimusinfrastruktuuri. Helsingin yliopiston erillislaitoksena Luomus säilyttää ja kartuttaa luontoon liittyviä kansalliskokoelmia, tarjoaa niitä tutkimusaineistoksi sekä toteuttaa tiede- ja ympäristökasvatusta.

Kokoelmilla, lajien pitkäaikaisseurannoilla ja niihin liittyvällä asiantuntemuksella on suuri merkitys niin ympäristön- ja ilmastonsuojelulle kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle.

– Biodiversiteettitietoa ja -asiantuntemusta tarvitaan enemmän kuin koskaan, kun yhteiskunta pyrkii laaja-alaiseen kestävyysmurrokseen luontokadon ja ilmastonmuutoksen selättämiseksi, Juslén toteaa.

Uusi johtaja on kiitollinen eduskunnan valtiovarainvaliokunnan Luonnontieteelliselle keskusmuseolle myöntämästä erillisrahoituksesta vuodelle 2021.

– Luomuksella on sille osoitettuja valtakunnallisia erityistehtäviä ja vastuita, joiden merkitys korostuu ympäristökriisien uhatessa yhteistä tulevaisuuttamme. Sen saama rahoitus on kuitenkin kymmenessä vuodessa vähentynyt lähes miljoonalla. Nyt myönnetty erillisrahoitus turvaa toimintamme kuluvan vuoden ajaksi. Seuraavaksi on tärkeää löytää ne ratkaisut, joilla Luomuksen toiminta ja sen yhteiskunnalle merkittävien tehtävien hoitaminen varmistetaan pitkäjänteisesti, Juslén sanoo.

Systematiikan alalta väitellyt Aino Juslén on toiminut Luomuksen eläintieteen yksikön johtajana vuodesta 2010 ja Luomuksen varajohtajana vuodesta 2014 lähtien. Hän on lajien uhanalaisuusarvioinnin asiantuntija ja vahva avoimen tieteen edistäjä.

Luomuksen lisäksi Juslén johtaa mm. kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla olevan Suomen Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmää, joka neuvottelee kansallisista biodiversiteettiaineistojen jakamisen ratkaisuista. Lisäksi hän toimii EU:n tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla olevan Euroopan luonnontieteellisten kokoelmien 120-jäsenisen konsortion yleiskokouksen varapuheenjohtajana.

Lisätietoja: Helsingin yliopisto

Back To Top