Skip to content

Tidskriften Geologi nr 6/2021 har kommit ut

Medlemstidningen för Geologiska Sällskapet i Finland (SGS) ”Geologi” har utgivits sedan 1949. Tidningen distribueras främst till SGS-medlemmar, men även till bibliotek och andra intresserade. Det senaste numret av ”Geologi”, nummer 6/2021, finns nu gratis tillgängligt online.

I årets sista ”Geologi” kan du läsa om bl.a. geologins synlighet på både svenska och finska och om resultatet av medlemsundersökningen

Du kan också läsa om forskningen som tilldelats vandringspriset Björnen (Karhu), en rapport från forskardagarna i Uleåborg i oktober 2021, en recension av boken ”Viisi maailmanloppua” om massutrotningar på jorden, samt en minnesteckning över Heikki Hirvas.

Du kan läsa hela tidskriften som onlineversion.

Back To Top