Skip to content

GTK palkitsi kiviharrastajia

GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK jakoi Outokummussa 16.12. kansannäytepalkinnot parhaista vuonna 2018-2019 lähetetyistä kivinäytteistä. GTK:lle lähetettiin yhteensä noin 3 000 kivinäytettä, joista GTK palkitsi 14 kiviharrastajaa yhteensä 10 750 eurolla.

Mielenkiintoiset GTK:lle lähetetyt kansannäytteet analysoidaan ja tulokset lähetetään löytäjälle. Hyvät näytteet myös palkitaan. Kuva: Satu Hietala, GTK.

Pääpalkinnot menivät Lieksaan ja Toholammelle

Juha Turpeinen sai 4000 euron palkinnon Lieksasta löytämästään kahdesta uudesta kultapitoisesta kallioalueesta. Ensimmäisessä kallioalueessa näytteen kultapitoisuus on 4,47 g/t. Toisessa kallioalueessa on molybdeeniä 2,5 % ja kultaa 1,91 g/t. Turpeinen löysi jälkimmäisen kallioalueen vierestä myös karsilohkareen, jossa oli palladiumia 0,43 g/t ja kuparia 0,1 %. Löydöt tuovat uutta tietoa kullan esiintymisestä Ilomantsin ja Kuhmon vihreäkivivyöhykkeiden väliin jäävältä alueelta.

Aaro Paananen sai 2000 euron palkinnon Toholammelta löytämästään uudesta kallioalueesta, jossa on kuparia 10,5 %, sinkkiä 0,29 %, hopeaa 0,01% ja kultaa 0,17 g/t. Löytö tuo uutta tietoa Cu-Au malmien esiintymisestä Raahe-Laatokka vyöhykkeen luoteisosassa. Paljastuma sijaitsee hieman kaakkoon Kangaskylän ja Ahveroisen tunnetuista Cu-Au esiintymistä. Aiheella on edellytykset jatkotutkimuksille. Lisäksi Paananen on löytänyt Kannuksesta, Kalajoelta sekä Haapajärveltä useita kulta-, hopea- ja kuparipitoisia lohkareita.

Tunnustuspalkinto Turkuun

Tuhannen euron tunnustuspalkinnon sai Veli-Matti Koivula Turusta. Hän on lähettänyt kultapitoisen kallionäytteen Salosta. Löytö on aiemmin tunnetulta alueelta, mutta kultapitoisuus on suurin tähän mennessä löydetyistä kohteista. Kallionäytteessä oli kultaa 15,57 g/t. Koivulan näyte on vuoden kultarikkain kansannäyte, ja tuo lisätietoa kullan esiintymisestä alueella.

500 euron harrastuspalkinnot sai kuusi malminetsijää

Mauno Partanen on löytänyt Kalajoelta lohkareen, jossa on 9,33 g/t kultaa ja 1200 g/t kobolttia. Lähialueelta on löytynyt useita kulta- ja kobolttipitoisia lohkareita, joista tämä on rikkain. Lohkareet antavat uutta tietoa koboltin esiintymisestä kullan kanssa alueella.

Tapio Törmäkangas on löytänyt Ylivieskasta lohkareen, jossa on nikkeliä 0,20 % ja kuparia 0,27 %, sekä Oulaisista lohkareen, jossa on 1,58 g/t kultaa. Näiden lisäksi hän on löytänyt Haapavedeltä, Ylivieskasta ja Oulaisista useita pienempiä pitoisuuksia omaavia lohkareita, jotka tuovat lisää tietoa alueelta tunnetuista lohkareviuhkoista.

Jorma Myöhänen ja Heikki Juutinen ovat löytäneet Kuhmosta kultapitoisia lohkareita ja yhden kallioalueen. Lohkareissa on kultaa 3,83 g/t ja 1,40 g/t. Kalliopaljastumasta lähetetyssä näytteessä on kultaa 0,11 g/t. Löydöt tuovat lisätietoa alueella tunnetusta Sepposen kultamalmiesiintymästä.

Matti Lötjönen on lähettänyt Kuusamosta kultapitoisen kallionäytteen. Näytteessä on 0,50 g/t kultaa, ja lisäksi 2,06 % kuparia, 0,72 g/t hopeaa, sekä 0,02 % kobolttia. Löytö tuo lisätietoa Kuusamo-Kuolajärvi alueen kulta-kobolttiesiintymistä.

Matti Hirvonen on löytänyt Lieksasta pegmatiittilohkareen jossa on ceriumia 1440 g/t, lantaania 741 g/t ja thoriumia 864 g/t. Löytö on alueelta ensimmäinen laatuaan, ja antaa uusia viitteitä alueella olevasta harvinaisia maametalleja sisältävästä pegmatiitista.

250 euron palkinnot saivat Oiva Lukkari Rovaniemeltä, Eino Korkiakoski Nivalasta, Jane Palmgren Lieksasta ja Jouni Nuutinen Uimaharjulta heidän löytämistään mielenkiintoisista nikkeli-, kupari-, koboltti- ja kultapitoisista lohkareista.

250 euron nuorten lähettäjien / kannustuspalkinnolla huomioitiin opettaja Irmeli Miettinen oppilaineen Minna Canthin koulusta Kuopiosta monivuotisesta yhteistyöstä GTK kansannäytetoimiston kanssa geologisen ja kiviharrastukseen liittyvän tiedon välittämisestä oppilaille.

”Kansannäytetoimintaan kuuluvat yhdenvertaisina malminäytteet, teollisuusmineraalit, korukivet ja luonnonkivet. Joka vuosi vastaanotettujen näytteiden joukossa on erinomaisia löytöjä, jotka johtavat jatkotutkimuksiin. Ne antavat yhdessä geologisen tiedon ja tutkimuksen kanssa mahdollisuuden uuden teollisuuden ja työpaikkojen syntymiseen”, geologi Jari Nenonen sanoo.

”GTK ohjaa raaka-ainevarojen tutkimukseen liittyvän strategiansa mukaisesti kiviharrastajia uusille mielenkiintoisille alueille. Tämän päivän päämielenkiinnon kohteena ovat akkumineraalit. Harrastajille tehdään uusia digitaalisia mahdollisuuksia näytetietojen havainnointiin, tallentamiseen ja välittämiseen uuden OmaKivi-mobiilisovelluksen ja uusien verkkosivujen avulla. Kansalaisten kiinnostusta geoluontoa kohtaan osoittavat lukuisat sähköpostitse vastaanotetut kysymykset ja valokuvat. Jatkossa uudet sovellukset täydentävät palveluamme”.

Lue lisää kansannäytetoiminnasta osoitteesta kivinayte.gtk.fi.

Lisätietoa: GTK

Back To Top