Lohkareet

Lajittunut kivennäismaalaji, jonka d50-menetelmällä määritetty päälajite on lohkareet (raekoko > 1000 mm), lyhenne Lo.