Skip to content

Maan­jä­ris­ty­sil­moi­tuk­sia nyt kol­mel­la kie­lel­lä Twit­te­ris­sä

Helsingin yliopiston tiedote, teksti: Riitta-Leena Inki

Automaattisesti päivittyvästä Twitter-feedistä selviää maanjäristyksen voimakkuus, aika sekä paikka.

Seismologian Instituutti julkaisee Twitter-tileillä ilmoituksia merkittävistä Suomessa ja ulkomailla tapahtuvista maanjäristyksistä. Tiedot maanjäristyksistä saadaan seismisen asemaverkon kautta. Verkossa on havaintoasemia 31 paikkakunnalla ympäri Suomea.

Suomessa ja lähialueilla tapahtuneista yli 1.5 magnitudin järistyksistä tiedotetaan automaattisen tunnistuksen perusteella ympäri vuorokauden. Pienemmät vähintään magnitudin 1 järistykset Suomessa ilmoitetaan analystin tekemän analyysin jälkeen ja ne päivittyvät ainoastaan virka-aikana.

– Vaikka maanjäristykset Suomessa eivät tyypillisesti aiheuta tuhoja, ne herättävät kiinnostusta ainakin paikallistasolla, sanoo seismologi Toni Veikkolainen Seismologian instituutista.

Tapauskohtaisen harkinnan perusteella mukana voi olla heikompiakin ulkomaisia tapauksia kriittisen infrastruktuurin, kuten suuret padot, ydinvoimalat yms. välittömässä läheisyydessä ja tapauksia alueilta, joilla maanjäristykset ovat aiheuttaneet merkittäviä tuhoja alhaisista magnitudeista huolimatta. Seismologian instituutin asiantuntijat käyvät vielä läpi mittalaitteiden kautta tulleet ilmoitukset.

Ulkomaisista maanjäristyksistä mukana ovat vähintään magnitudin 5 tapaukset alueilla, joilla ne ovat epätyypillisiä sekä useat vähintään magnitudin 6 tapaukset suurten kaupunkien, suurienpien väestökeskittymien ja lomakohteiden lähellä. Kaikista vähintään magnitudin 6.7 tapauksista lähtee twiitti.

Seuraa näitä:

 • Maanjaristykset@UH
  • @Maanjaristykset
  • Automaatti-ilmoitukset merkittävistä järistyksistä Suomessa ja maailmalla sekä analyysissa tarkastetut Suomen järistykset.
 • Finjordbävningar@UH
  • @Finjordbavning1
  • Automatiska meddelanden om sannolika framstående jordbävningar i Finland och världens andra delar och granskade finska jordbävningar.
 • Finquakes@UH
  • @finquakes
  • Automatically detected global earthquakes with possible strong impact and confirmed earthquakes from Finland.

Mitä muuta seismologit tekevät? Ajankohtaista tietoa Seismologian instituutin toiminnasta löytyy Twitterissä (@Seismologit, @Seismofin).

Olet­ko ha­vain­nut maan­jä­ris­tyk­sen Suo­mes­sa?

Seismologian instituutti kerää maanjäristyshavaintoja myös kansalaisilta. Kaikki saapuneet havainnot tarkistetaan ja niitä käytetään makroseismisessä tutkimuksessa. Järinän aiheuttaja voi olla myös kaivos, louhos, jää- tai routajäristys, joissain tapauksissa jopa geoterminen voimalaitos tai meteori.

Ilmoita havaitsemastasi maanjäristyksestä lomakkeella:

Seismologian instituutin infopuhelin: 0505658462 / 02 941 51600 (virka-aikana) fax 02 941 51598

Lähde: Helsingin yliopisto

Back To Top