Diaklaasi-rakoilu

Eräs laaja maankuoreen kohdistuvasta tektonisista voimista johtuva, tiiviiseen kivilajiin syntyvä rakoilu.

Diapiiri

Kallioperän kupolimainen rakenne, doomi, joka on syntynyt plastisen kivilajin puristuessa päällä olleen kallioperän tai sedimenttikiven läpi.

Differentiaatio

Kahden tai useamman kivilajin syntyminen samasta kantamagmasta. Voi tarkoittaa myös Maan alkuvaiheessa jäähtymisen johdosta tapahtunutta alkuaineiden erottumista. Magmaattinen differentiaatio: kahden tai useamman kivilajin syntyminen yhdestä magmasta (ns. kantamagmasta). Metamorfinen differentiaatio: ominai-suuksiltaan erilaisten mineraalien erottuminen deformaatiossa niin, että esim. homogeenisesta graniitista syntyy raitainen gneissi.

Diopsidi

Ominaisuudet

Kemiallinen kaava: CaMgSi2O6

Kiilto: Lasikiilto

Väri: Vihreä, valkoinen, keltainen

Viirun väri: Valkoinen

Kovuus: 5 – 6

Kidemuoto: Monokliininen, kiteet pylväsmäisiä, poikkileikkaukseltaan neliömäisiä, tavallisesti kasaumia

Lohkeavuus: Etevä lohkeavuus, murros karhea

Ominaispaino: 3,3 tonnia/m3

Magneettisuus: Ei ole magneettinen

Läpinäkyvyys: Läpinäkyvä tai läpikuultava

Esiintyminen: Metamorfisissa kivissä, esiintymät harvinaisia, kromidiopsidiesiintymä mm. Outokummussa

Käyttö: Vähäinen käyttö korukivenä

Tuntomerkit: Diopsidi tavallisesti vihreä eri sävyin, kromidiopsidi smaragdinvihreä

Esimerkkikuvia

Smaradginvihreä kromidiopsidi.
Kromidiopsidia.
Kromidiopsidia.
Läpinäkyvää kromidiopsidia.

Dioriitti

Ominaisuudet

Päämineraalit: Plagioklaasi, sarvivälke, biotiitti

Väri: Harmaa, tumma, graniittia tummempi, eroaa syeniitista siinä, että dioriitissa on mukana hieman kvartsia

Raekoko: Raekoko vaihtelee, rakeet paljain silmin erotettavissa

Rakenne: Tavallisesti tasarakeinen, suuntautumaton

Käyttö: Käytetään muistomerkki- ja rakennuskivenä, jotkut dioriitit ovat kiillotettuina väriltään mustia

Esimerkkikuvia

Dioriitin pintaa läheltä tarkasteltuna.
Dioriitti on yleisväriltään tumman harmaata, koska siinä ei ole graniitin tapaan kalimaasälpää antamassa sille esim. punertavaa sävyä.
Dioriitti on hieman graniittia tummempi syväkivilaji.

Diskordanssi

Kivilajikontakti on diskordantti, kun toisen kivilajin rakenteet ovat erisuuntaiset (leikkaavat) toisen kivilajin rakenteiden kanssa.

Distaalinen

Muodostuman tai kerrostuman se osa, joka on tai on ollut kauempana muodostuman tai kerrostuman aiheuttajasta; esim. jäätiköstä: poispäin suuntautunut (vrt. proksimaalinen).

Dolomiitti

Ominaisuudet

Kemiallinen kaava: Ca,Mg(CO3)2

Kiilto: Lasikiilto

Väri: Valkoinen, keltainen, ruskea, punainen, musta, harvoin kirkas

Viirun väri: Valkoinen viiru

Kovuus: 3,5 – 4, kalsiittia hieman kovempi

Kidemuoto: Trigoninen, rakeinen, massamainen

Lohkeavuus: Etevät lohkosuunnat, simpukkamainen murros

Ominaispaino: 2,8 – 3 tonnia/m3

Magneettisuus: Ei ole magneettinen

Läpinäkyvyys: Heikosti läpikuultavasta läpinäkymättömään, harvoin kirkas

Esiintyminen tms: Kidemuotoisena onkaloissa, kalkkikiven muuttuessa Mg-pitoisten liuosten vaikutuksesta, Suomessa Vampulassa, Virtasalmella, Paltamossa, Joroisissa ja Siikaisissa

Käyttö: Maanparannusaineet, rakennuskivet, magnesiummalmimineraali

Tuntomerkit: Samankaltainen kuin kalsiitti, liukenee kalsiittia heikommin kylmään laimeaan (10 %) suolahappoon, mahdolliset kaksosviirut kulkevat lohkopinnan vinoneliön lyhemmän lävistäjän suuntaisesti (kalsiitilla pitemmän lävistäjän suuntaisesti)

Esimerkkikuvia

Dolomiitti.
Kirkasta dolomiittia.
Kuvasta näkee heikosti dolomiitin kaksosviirujen (kaksostus) kulun lohkopinnan vinoneliön lyhemmän lävistäjän suuntaisesti eli noin kello kymmenestä kello neljään.
Dolomiitti.
Tummaa, lähes mustaa dolomiittia.