Diageneesi

Tiivistymisen ja kivettymisen aikana sedimentissä tapahtuvat fysikaaliset ja kemialliset muutokset.