Skip to content

Differentiaatio

Kahden tai useamman kivilajin syntyminen samasta kantamagmasta. Voi tarkoittaa myös Maan alkuvaiheessa jäähtymisen johdosta tapahtunutta alkuaineiden erottumista. Magmaattinen differentiaatio: kahden tai useamman kivilajin syntyminen yhdestä magmasta (ns. kantamagmasta). Metamorfinen differentiaatio: ominai-suuksiltaan erilaisten mineraalien erottuminen deformaatiossa niin, että esim. homogeenisesta graniitista syntyy raitainen gneissi.

Back To Top