Diapiiri

Kallioperän kupolimainen rakenne, doomi, joka on syntynyt plastisen kivilajin puristuessa päällä olleen kallioperän tai sedimenttikiven läpi.