Skip to content

Solsystemets uppkomst

Redaktör Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Aurinkokuntamme muodostuminen.

Galaxer

Spriralgalaksen M 81 påminner om vår galax. Bilden: NASA/ESA.Universumets galaxer är uppbyggda av stora stjärnanhopningar som hålls samman tack vare inbördes dragningskrafter. De flesta galaxer omfattar flera miljarder stjärnor och innehåller även stora mängder gas och stoft. De små gas- och stoftpartiklarna ligger oregelbundet utspridda i galaxerna och komprimeras i många fall till protostellära moln (gles anhopning av partiklar). Då molnen växer och blir tillräckligt stora kollapasar de till följd av sin egen vikt och börjar rotera.

Solens och jordens uppkomst

Bilden visar hur solsystemet såg ut i ett tidigt skede då de nuvarande planeterna ännu blott var några stenbitar. I mitten lyser vår blivande sol. Bild: Fahad Sulehria.Vårt solsystem uppstod för ca 4,56 miljarder år sedan till följd av att ett gas- och stoftmoln kollapsade och började rotera i en av spiralarmarna i utkanten av Vintergatan (vår galax). På grund av rotationen förtätades molnet mot mitten och utvecklade formen av en diskusskiva. I takt med att partiklarna packades ihop i mitten av molnet började vår sol växa fram. I utkanten av molnet kolliderade stoftpartiklar ständigt med varandra och bildade s.k. planetesimaler som sedan växte till protoplaneter och småningom till planeter.

Planeterna som befinner sig närmast solen (Merkurius, Venus, Tellus, och Mars) består främst av sten och metall. Planeterna som ligger längre ifrån solen (Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus) består emellertid till största delen av gas. På grund av gasplaneternas stora avstånd till solen avdunstar inte flyktiga gaser såsom helium och väte, utan hålls kvar runt planeternas fasta kärnor.

En förenklad bild av vårt solsystem. Längst intill solen ligger stenplaneterna Merkurius, Venus, Tellus och Mars. Längre ut ligger gasplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. På bilden syns också Pluto som inte längre räknas som en planet. Bild: Harman Smith & Laura Generosa/NASA Jet Propulsion Laboratory.

 

Källor

Ernst, W. G. 2006: Speculations on evolution of the terrestrial lithosphere—asthenosphere system—Plumes and plates. Gondwana Research 11 (2007): 38-49.

Goldsmith, D. ja Owen, T. 2002:The Search for Life in the Universe, 3rd ed. University Science Books.

Lehtinen, M., Nurmi, P. ja Rämö, T. 1998: Suomen kallioperä: 3000 vuosimiljoonaa. Suomen geologinen seura.

McDonough, W. F. 2000: The Composition of The Earth. Department of Earth and Planetary Sciences, Harvard University.

Press, F., Siever, R., Grotzinger, J. ja Jordan, T.H. 2003: Understanding Earth, 4th ed. W.H. Freeman and Company.

 

Back To Top